. cosmic love

nästan lika bra baklänges


. this is really happening

medan världen (läs:sverige) är täckt av fruset regn lyssnar jag nog på det här
spelningslista
. my fingers crawl your skin, try tear my way in


(världens bästa låt)

. no more dreaming of the dead like if death itself was undone.


en spelningslista


. and it is you I hear so loud and so clear.

mitt hjärta slår nog för svagt, så svagt att inte ens jag kan höra det.
iband undrar jag om det ens finns där
jag behöver en explosion innan jag exploderarRSS 2.0